E-Book Baru: Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

21 May 2009

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Koleksi eBook terbaru di Maktabah anda:

Judul Asli: ????? ?????? ????? ?? ???? ????
Rectifying False Notion on Important Issue)
Penulis: Syaikh Shaleh bin Abdul Aziz as-Sindi

E-Book berikut ini adalah kutipan ringkas dari perkataan Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab, menukil dari beliau yang penulis sandarkan dari
buku-buku terpercaya yang telah mengumpulkan perkataan-perkataan beliau.
Dan saya tidak menambahkan sesuatu pun, kecuali menyusunnya dalam urutan
yang teratur.

Kutipan-kutipan ini terdiri dari jawaban dari Syaikh sendiri terhadap
tuduhan yang paling populer yang dilancarkan musuh-musuh beliau
terhadapnya. dimana beliau menegaskan sesuatu yang berlawanan dengan apa
yang mereka tuduhkan. Penulis yakin bahwa, dengan petunjuk Allah,
jawaban-jawaban ini akan mencukupi untuk mengklarifikasi kebenaran bagi
orang-orang yang mencarinya.

Dan bagi orang-orang yang menolak Syaikh dan menentang dakwahnya,
orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk menyebarkan kedustaan dan
mengedarkan kebohongan, maka penulis katakan kepada mereka: Berdustalah
atas dirimu sendiri karena sesungguhnya kebenaran itu jelas dan
sesungguhnya agama Allah adalah pemenang, dan matahari bersinar dengan
terang dan seseorang tidak dapat menutupinya dengan tangannya!
Semoga bermanfaat!
Download :
1. E-Book:
http://files.raudhatulmuhibbin.org/e-Book/Meluruskan_Kesalahpahaman_terhadap_Syaikh_Muhammad_bin_Abdul_Wahhab.pdf
2, Teks Bahasa Arab: http://files.raudhatulmuhibbin.org/arabic/Tasheeh.zip

Barakallahu fikum


Redaksi

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

redaksi@raudhatulmuhibbin.org
http://www.raudhatulmuhibbin.org


TAGS


-

Author

Follow Me